Bước tới nội dung

Bản mẫu:Tnavbar

Bộ sưu tập danh ngôn mở WikiquoteLàm sạch bộ đệm Wikiquote của tiêu bản này.


Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng

Những ví dụ

{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|mini=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|plain=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|mini=1|nodiv=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|plain=1|nodiv=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|miniv=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|viewplain=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|miniv=1|nodiv=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|viewplain=1|nodiv=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|fontcolor=green}}
{{subst:PAGENAME}} sẽ thay thế bằng tên của tiêu bản khi máy chủ xử lý.
{{Tnavbar|Tnavbar/doc}} cho ra:
Hộp này: xem  thảo luận  sửa

Chú ý đối với thành viên có thể truy cập tiêu bản này

Tiêu bản này được hiển thị ở rất nhiều trang, do đó xin hãy thật cẩn trọng khi sửa đổi tại đây. Việc kiểm thử tiêu bản (riêng cho Tnavbar) để chắc chắn tiêu bản hoạt động đúng đắn được khuyến cáo trước khi thực hiện thay đổi nào.

Ví dụ

{{Tnavbar|Tên tiêu bản|mini= |nodiv= |fontcolor= }}

Tham số bắt buộc

  • {{Tnavbar|Tên tiêu bản}} tên tiêu bản là bắt buộc.

Tham số tùy chọn

Tùy chọn Tham số Cho ra...
Thường
Thường {{tnavbar|Tên tiêu bản}}
Hộp này: xem  thảo luận  sửa
Không có chữ "Hộp này:". {{tnavbar|Tên tiêu bản|plain=1}}
xem  thảo luận  sửa
Dùng để trộn trong văn bản. {{tnavbar|Tên tiêu bản|nodiv=1}} Đây là dòng  Hộp này: xem  thảo luận  sửa  chữ chữ chữ
Trộn không có chữ "Hộp này:". {{tnavbar|Tên tiêu bản|plain=1|nodiv=1}} Đây là dòng  xem  thảo luận  sửa  chữ chữ chữ
Dành cho tùy chọn màu. {{tnavbar|Tên tiêu bản|fontcolor=màu tiếng Anh}}
Hộp này: xem  thảo luận  sửa
Mini
Khiến cho Tnavbar hiển thị theo dạng mini: {{tnavbar|Tên tiêu bản|mini=1}}
x  t  s
Dùng để "trộn" vào văn bản. {{tnavbar|Tên tiêu bản|mini=1|nodiv=1}} Đây là dòng  x  t  s  chữ chữ chữ
Chỉ cho xem
Đối với tùy chọn truy cập đơn giản hơn. {{tnavbar|Tên tiêu bản|miniv=1}}
Đối với tùy chọn truy cập đơn giản hơn đầy đủ. {{tnavbar|Tên tiêu bản|viewplain=1}}

Đóng gói sẵn

{{tnavbar-header}}
Định vị x • t • s ở bên phải dòng, thường dùng trong tiêu đề navbox không đóng mở.
{{Tnavbar-navframe}}
Dùng để dùng chung với Navframe div, định vị x • t • s đối diện với tính năng [ẩn]/[hiện].
{{Tnavbar-collapsible}}
Dùng để dùng chung với Bảng đóng mở, hiện x • t • s đối diện với tính năng [ẩn]/[hiện].

Xem thêm

So sánh các tiêu bản điều hướng
xem  thảo luận  sửa
đóng mở Màu tiêu đề Hình Phân nhóm Kiểu (nội dung)
tham số
Ví dụ
{{Navbox}} Bản mẫu:Yes2 đóng mở navbox Bản mẫu:Yes2 Trái/phải nội dung Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes {{Đông Á}}, {{Hội đồng Bắc Âu}}
{{Navbox with columns}} Bản mẫu:Yes2 đóng mở navbox Bản mẫu:Yes2 Trái/phải cột Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes {{Thành viên Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á}}, {{Czech lands}}
{{Navbox with collapsible groups}} Bản mẫu:Yes2 đóng mở navbox Bản mẫu:Yes2 Trái/phải nội dung và/hoặc trong mỗi danh sách Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes {{University of Michigan}}, {{Scouting}}
Thuộc tính đóng mở được
Kiểu Lớp CSS Javascript Đóng khi Trạng thái
ban đầu
Gắn chặt
Collapsible tables đóng mở Định nghĩa trongCommon.js 2 hoặc nhiều tự động đóng mở trong trang Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes