Bản mẫu:Trang Chính/Chủ đề

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chào mừng bạn đến Wikiquote
Bộ sưu tập danh ngôn mở mà ai cũng có thể sửa đổi.
Hiện nay, Wikiquote tiếng Việt có 71 bài viết.
Hôm nay Chủ nhật, ngày 05 tháng 7, 2020, 22:55 (UTC).