Bước tới nội dung

Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Tem bưu chính Liên Xô kỷ niệm 1.200 năm ngày sinh al-Khwārizmī

Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (tiếng Ba Tư: محمد بن موسى الخوارزمي) (~ - ~850) là nhà toán học, thiên văn học, chiêm tinh học và địa lý học Ba Tư, được coi là nhà thông thái tại Bagdad. Chữ algorithm (thuật toán) bắt nguồn từ việc Latinh hóa tên ông.

Câu nói của al-Khwārizmī[sửa]

  • ~, bản thảo còn lại năm 987 الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة (Sách ngắn về tính toán và đại số đối chiếu) tr. 5
    وإني لما نظرت فيما يحتاج إليه الناس من الحساب وجدت جميع ذلك عدداً ووجدت جميع الأعداد إنما تركبت من الواحد والواحد داخل في جميع الأعداد.
    Khi xem xét những gì con người cần để tính toán, ta thấy tất cả đều là những con số, cũng như tất cả các số đều tạo thành từ một, và số một nằm trong hết thảy các số.

Câu nói về al-Khwārizmī[sửa]

  • 1911, David Eugene Smith & Louis Charles Karpinski, The Hindu-Arabic numerals, tr. 10
    [T]here is a possibility that some of the works ascribed to Sened ibn 'Alī are really works of Al-KhowarazmI, whose name immediately precedes his.
    Có khả năng là một số tác phẩm mang tên Sened ibn 'Alī thực ra chính là của tiền bối al-Khwārizmī ngay trước đó.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]