Bước tới nội dung

Rembrandt

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Chân dung tự họa của Rembrandt năm 1658

Rembrandt (15 tháng 7 năm 1606 - 4 tháng 10 năm 1669) là danh họa và nghệ sĩ khắc bản in nổi tiếng người Hà Lan, được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất lịch sử hội họa châu Âu.

Trích dẫn của Rembrandt[sửa]

 • 7/1634, ghi chú ngắn gọn về bộ sưu tập chân dung Burchard Grossmann.[1]
  Een vroom gemoet / Acht [waardeert] eer voor goet
  Lòng kính Chúa / Đặt danh dự lên trên tiền tài.
 • 12/1/1639, thư gửi Constantijn Huygens
  Door die grooten lust ende geneegenheijt die ick gepleecght hebbe int wel wtvoeren van [..] [de twee werken]: dat doode lichaem Chrisstij in den graeve gelecht werd ende dat ander daer Chrisstus van den doode opstaet dat met grooten verschrickinge des wachters. [..] ..deesen twe sijnt daer die meeste ende die naetuereelste beweechgelickheijt in geopserveert is dat oock de grootste oorsaeck is dat die selvijge soo lang onder handen sij geweest.
  Vì niềm vui và cảm xúc lớn lao mà tôi có được khi thực hiện thành công [..] [hai việc]: xác Chúa Giêsu nằm trong mộ và thân thể Chúa sống lại từ cõi chết, vẻ kinh ngạc cùng cực của kẻ canh mộ. [..] ...cùng với hầu hết đường nét đều được ghi lại trong đó, đó là nguyên nhân lớn nhất khiến bức tranh vẽ lâu như vậy.

Trích dẫn về Rembrandt[sửa]

 • 10/10/1885, Vincent van Gogh, thư gửi em trai Theo van Gogh[2]
  Rembrandt gaat zoo diep in ’t mysterieuse dat hij dingen zegt waarvoor in geen taal woorden bestaan.
  Rembrandt vô cùng bí ẩn, đến nỗi những điều ông miêu tả dường như không thể diễn đạt bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.[3]

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ^ “Rembrandt's inscription and drawing in Burchard Grossmann's album (July 1634)”.
 2. ^ “To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Saturday, 10 October 1885”. van Gogh letters.
 3. ^ Rosalind Ormiston (2022). Rembrandt - Cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh. Lê Yến Nhi dịch. Nhà xuất bản Thế Giới. 

Liên kết ngoài[sửa]