Bước tới nội dung

Wikiquote:Xóa nhanh

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Xoá nhanh

Trong một vài trường hợp có giới hạn và không thường xuyên, các bảo quản viên của Wikiquote có thể xoá trang ngay khi họ "bắt gặp". Các thành viên không phải là bảo quản viên có thể nhắc nhở bảo quản viên xoá những trang thuộc diện xoá nhanh bằng cách gắn thẻ vào trang đó. Để gắn thẻ những bài viết như vậy, hãy sửa đổi trang và thêm một trong những thẻ dưới đây vào đầu mã nguồn của trang đó:

{{chờ xóa}}
{{delete}}
{{xóa|Lý do}}
{{xoá|Lý do}}

Khi đó thẻ {{delete}} sẽ làm xuất hiện thông báo sau:

Với mã {{chờ xóa|Lý do}} bạn có thể thêm lý do vì sao trang đó cần phải xoá nhanh, từ đó hỗ trợ các bảo quản viên trong việc xác định xem liệu trang đó có cần xoá nhanh hay không. Ví dụ: {{chờ xóa|Trang phục vụ mục đích spam quảng cáo.}} sẽ cho ra thông báo:

Xin đừng tẩy trống trang, bởi việc làm này sẽ khiến các thành viên khác khó xác định nội dung cũ của trang hơn. (Trong một số trường hợp, chẳng hạn trang có nội dung tục tĩu, tấn công cá nhân, bạn có thể tẩy trống trang. Khi đó các thành viên khác phải truy cập vào lịch sử trang thì mới có thể xem xét được.)

Các trường hợp cần xoá nhanh

Trường hợp chung

Các trường hợp sau áp dụng với mọi trang trên Wikiquote, kể cả những loại cụ thể được liệt kê riêng bên dưới.

  1. Nội dung vô nghĩa. Các trang có nội dung vô nghĩa, đi ngược lại rõ ràng với quy định của Wikiquote, gồm những trang có nội dung vô nghĩa rõ ràng (ví dụ viết linh tinh "sdhgdf"), các trang thử nghiệm (ví dụ "Tôi có thể tạo trang mới ở đây thật sao?") và nội dung phá hoại (Các bảo quản viên: cần đối chiếu kĩ lại với các quy định trước khi xoá trang.)
  2. Trang đã bị xoá trước đây. Trang đăng lại những nội dung trước đây đã từng bị xoá theo Quy định xoá trang của Wikiquote. Điều này không áp dụng với những nội dung đã được phục hồi theo quy định phục hồi trang.
  3. Xoá để phục vụ công tác bảo trì. Những tác vụ bảo trì không gây tranh cãi, chẳng hạn như tạm thời xoá một trang để trộn lịch sử, đảo ngược đổi hướng, hoặc xoá trang định hướng chỉ trỏ tới một bài viết duy nhất.
  4. Người viết duy nhất yêu cầu xoá. Các trang được người tạo ra yêu cầu xoá, với điều kiện rằng trang đó chỉ do thành viên này sửa đổi và bị tạo nhầm. Nếu tác giả duy nhất tẩy trống trang, đó có thể được coi là hành vi yêu cầu xoá.
  5. Trang thảo luận của một trang khác không tồn tại, trừ phi trang đó có chứa phần thảo luận đề nghị xoá trang mà không được nêu ở đâu khác.