Thống kê

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thống kê trang
Số trang nội dung185
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
3.558
Số tập tin đã tải lên3
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Wikiquote được thành lập46.787
Số sửa đổi trung bình trên một trang13,15
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)9.471
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
24
Bot (danh sách thành viên)6
Bảo quản viên (danh sách thành viên)2
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)0
Hành chính viên (danh sách thành viên)0
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)0
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)2
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Kiểm định viên (danh sách thành viên)0
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)0
Thống kê khác
Tổng số từ trong các trang nội dung798.625
Số tin nhắn cho nhiều người trong hàng đợi0

Có 5% trong tổng số trang là bài bách khoa. Trong số đó, 20% là bài sơ khai.

Bảo quản viên có tỷ lệ 0,021% các thành viên, và trong đó, 0 là hành chính viên. Trung bình, có 0,376 trang (hay 0,020 bài) và 5 sửa đổi ứng với mỗi thành viên đăng ký.

Xem thêm