Bản mẫu:Trang Chính - Đầu trang

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Feder Fueller.png
Chào mừng bạn đến Wikiquote,
Hôm nay thứ Năm, ngày 28 tháng 5, năm 2020. Bây giờ là 08:56 (UTC).Wikiquote là một bộ sưu tập từ những nhân vật nổi tiếng và những tác phẩm nghệ thuật trong mọi ngôn ngữ. Hiện tại chúng ta mới chỉ có 146 hồ sơ tại Wikiquote tiếng Việt thôi. Hãy đến trang hướng dẫn hay viết nháp tại chỗ thử để biết  bạn có thể làm được những gì nhằm phát triển Wikiquote; ngay bây giờ hãy đăng nhập để bắt đầu đóng góp cho Wikiquote.