Nicolaus Copernicus

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Nhà thiên văn học Copernicus, hay Cuộc trò chuyện với Chúa của Jan Matejko năm 1873

Nicolaus Copernicus (tiếng Ba Lan: Mikołaj Kopernik, tiếng Đức: Nikolaus Kopernikus) (19 tháng 2 năm 1473 – 24 tháng 5 năm 1543) là nhà thiên văn học đã nêu ra hình thức hiện đại đầu tiên của thuyết nhật tâm. Sinh tại Toruń Vương quốc Ba Lan, Copernicus dành phần lớn cuộc đời tại Frombork, Hoàng gia Phổ. Sự phát triển thuyết nhật tâm của ông được coi là giả thuyết khoa học quan trọng nhất trong lịch sử, đánh dấu bước chuyển sang thiên văn học hiện đại.

Câu nói của Kopernik[sửa]

 • ~1509, Commentariolus,
  Omnes orbes ambire Solem, tanquam in medio omnium existentem, ideoque circa Solem esse centrum mundi.
  Tất cả thế giới đều xoay quanh Mặt trời, nếu như thể tồn tại trung tâm vạn vật thì trung tâm thế giới đều quay quanh Mặt trời.
 • 1543, De revolutionibus orbium coelestium, Præfatio Authoris
  Neque enim ita mihi mea placent, ut non perpendam, quid alii de illis iudicaturi sint. Et quamvis sciam, hominis philosophi cogitationes esse remotas à iudicio vulgi, propterea quòd illius studium sit veritatem omnibus in rebus, quatenus id à Deo rationi humanæ permissum est, inquirere, tamen alienas prorsus à rectitudine opiniones fugiendas censeo.
  Vì tôi không quá đề cao tư tưởng mình đến mức xem thường những gì người khác nhìn nhận về chúng. Dù biết người thường không thể đánh giá nổi tư tưởng triết gia, người luôn đi tìm chân lý trong mọi sự việc, trong chừng mực cho phép mà Chúa ban cho con người, tôi vẫn cho rằng phải tránh xa khỏi những ý kiến ngược với sự chính trực.

Câu nói về Kopernik[sửa]

 • 1919, Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, tr. 7
  Copernico, Copernico, don Eligio mio, ha rovinato l’umanità, irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell’infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell’Universo, con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni; e che valore dunque volete che abbiano le notizie, non dico delle nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità?
  Copernicus, Copernicus, ngài Eligio của tôi, đã hủy hoại nhân loại một cách không thể cứu vãn nổi. Đến nay, tất cả chúng ta dần đã quen với khái niệm rằng mình nhỏ bé vô hạn, chẳng là gì trong vũ trụ, vậy những khám phá và phát minh đẹp đẽ mang lại giá trị gì, không phải về những đau khổ riêng mà còn là tai họa chung nữa?

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]