Johannes Kepler

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Chân dung Kepler

Johannes Kepler (27 tháng 12 năm 1571 – 15 tháng 11 năm 1630) là nhà toán học, thiên văn học và chiêm tinh học người Đức. Là một trong những đại diện của cuộc cách mạng khoa học thế kỷ 17, Kepler được biết đến nhiều nhất qua các định luật về chuyển động thiên thể mang tên mình.

Câu nói của Kepler[sửa]

 • ~, được Michael Gottlieb Hansch ghi lại trong Epistolae ad Joannem Kepplerum, 1718, tr. XXXIII
  Mensus eram coelos, nunc terrae metior umbras.
  Mens coelestis erat, corporis umbra iacet.
  Ta đã đo tầng trời, giờ ta đo bóng đất.
  Tâm trí là thiên đàng, bóng thể xác nằm lại.
 • 1596, Mysterium Cosmographicum bản năm 1858, vol. I, tr. 140
  Quo accedit et illud atque hercle indicem digum ad causam harum rerum occultissimam ýit, quod proximo capite habebimus: duos nempe esse geometriae thesauros, unum: subtensae in ectangulo rationem ad Latera, alterum: lineam extrema et raediaratione sectam , quorum ex illo cubi, Pyramidis et octaëdri buildio fluit, ex hoc vero constructio dodecaëdri et icosaëdri
  Hình học có hai kho báu lớn: một là Định lý Pythagoras, hai là Tỷ lệ vàng. Chúng ta có thể sánh điều thứ nhất với một giạ vàng còn điều thứ hai với viên ngọc quý

Câu nói về Kepler[sửa]

 • ~, Johann Wolfgang von Goethe, chép trong Schriften der Goethe-Gesellschaft, tr.180
  Kepler sagte: »Mein höchster Wunsch ist, den Gott, den ich im Äußern überall finde, auch innerlich, innerhalb meiner gleichermaßen gewahr zu werden.«
  Kepler nói: "Mong muốn tột đỉnh của tôi là là có được nhận thức như nhau về Đức Chúa Trời, Đấng mà tôi tìm thấy ở mọi nơi bên ngoài, cũng như bên trong, bên trong tôi."

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]