Bước tới nội dung

Thư thứ ba của Giăng

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Thư III Giăng bằng tiếng Nhật

Thư thứ ba của Giăng (tiếng Hy Lạp cổ: Ἰωάννου ἐπιστολὴ Γ′) hay gọi đơn giản III Giăng là thư tín tổng quát thứ sáu trong Tân Ước cũng như là thư thứ ba do sứ đồ Giăng viết. Đây là thư riêng viết cho Gaiút (Γαΐῳ), khích lệ sự thành thật và tận tụy rao truyền Phúc Âm.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tân Ước 1925 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνῶν.
  Ấy vì danh Đức Chúa Jêsus-Christ mà các anh em ra đi, và không nhận-lãnh vật chi của người ngoại hết. (III Giăng 1:7)
 • ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν· ὁ δὲ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακε τὸν Θεόν.
  Hỡi kẻ rất yêu-dấu, chớ bắt-chước đều dữ, nhưng bắt-chước đều lành. Ai làm đều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm đều dữ, chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. (III Giăng 1:11)
  • Thưa anh quý mến, đừng bắt chước điều dữ, nhưng hãy bắt chước điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Đức Chúa Trời; còn ai làm điều dữ thì không hề thấy Đức Chúa Trời. (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Anh thương mến, xin anh đừng bắt chước điều xấu, nhưng hãy bắt chước điều tốt. Ai làm điều tốt là thuộc về Ðức Chúa Trời, còn kẻ làm điều xấu quả là chưa thấy Ðức Chúa Trời. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Anh thân mến! Đừng bắt chước điều ác, nhưng hãy bắt chước điều thiện. Ai làm điều thiện là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều ác thì đã chẳng thấy Đức Chúa Trời. (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Bạn thân mến, đừng theo điều xấu mà hãy theo điều tốt. Người làm điều tốt thuộc về Thượng Đế nhưng kẻ làm điều xấu không hề biết Thượng Đế là ai. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Anh thân mến, đừng để gương xấu đó ảnh hưởng đến anh. Hãy tiến hành những việc tốt lành. Nên nhớ rằng, ai làm lành chứng tỏ mình là con Thượng Đế, còn kẻ làm ác chứng tỏ mình hoàn toàn cách biệt với Ngài. (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Anh thân mến, anh đừng bắt chước điều dữ, nhưng (hãy bắt chước) điều lành. Ai làm lành thì thuộc về Thiên Chúa; ai làm dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Anh thân mến, anh đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa; kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Câu nói liên quan[sửa]

 • Giăng đang viết thư cho một con dân chân thật của Chúa, và Giăng biết chắc là Gai-út được thịnh vượng về phần thiêng liêng. Linh hồn được thịnh vượng thì đương nhiên tâm thần cũng được thịnh vượng. - Huỳnh Christian Timothy & Priscilla[1]

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ^ Tìm hiểu Thánh Kinh. “Chú Giải III Giăng 01-14 Con Dân Chúa Yêu Nhau Trong Lẽ Thật…”.

Liên kết ngoài[sửa]