Thư thứ hai của Giăng

Bộ sưu tập danh ngôn mở WikiquoteMảnh thủ bản Thư II Giăng thế kỷ 5 hoặc 6

Thư thứ hai của Giăng (tiếng Hy Lạp cổ: Ἰωάννου ἐπιστολὴ Β′) hay gọi đơn giản II Giăng là thư tín tổng quát thứ năm trong Tân Ước cũng như là thư thứ nhì do sứ đồ Giăng viết. Người nhận "bà" có thể là ẩn dụ cho Hội thánh, còn "con cái bà" là các thành viên trong đó.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tân Ước 1925 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε.
  Vả, sự yêu-thương là tại làm theo các điều-răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều-răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo. (II Giăng 1:6)
  • Tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Đây là điều răn anh em đã nghe từ ban đầu để bước theo. (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Ðây là tình yêu: sống theo các điều răn của Ngài. Ðây là điều răn như anh chị em đã nghe từ ban đầu: sống trong tình yêu ấy. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Và đây là tình yêu thương: Chúng ta bước đi theo điều răn của Ngài. Như chúng ta nghe từ ban đầu, điều răn của Ngài là chúng ta bước đi trong tình yêu thương. (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Yêu thương tức là sống theo cách Thượng Đế đã truyền dạy chúng ta. Như chị đã nghe từ ban đầu, mệnh lệnh của Ngài là: Hãy sống một cuộc đời yêu thương. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Nếu chúng ta yêu Thượng Đế, chúng ta phải thực hành mệnh lệnh Ngài và ngay từ ban đầu, Ngài dạy chúng ta phải yêu thương nhau. (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Và lòng mến ấy chính là: ta hãy đi theo các lịnh truyền của Người. Lịnh truyền ấy, như anh em đã nghe dạy từ thuở ban đầu, là anh em phải đi trong lòng mến. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là: anh em phải sống trong tình thương. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει.
  Hễ ai đi dông-dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. (II Giăng 1:9)

Danh ngôn liên quan[sửa]

 • Được chuyện trò trực tiếp như vậy sẽ đem lại niềm vui cho ông [Giăng] và độc giả. - Nguyễn Thỉ[1]

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. ^ VietChristian. “Không viết bằng giấy mực”.

Liên kết ngoài[sửa]