Bản mẫu:Hoan nghênh phá hoại

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Chào mừng bạn đến với bộ sưu tập danh ngôn Wikiquote!
Bạn đã phát hiện ra việc sửa đổi bộ sưu tập danh ngôn Wikiquote này dễ như thế nào.

Tuy thế, những đóng góp xây dựng được hoan nghênh hơn là đi làm hỏng hay phá hoại những nội dung có sẵn. Nếu bạn chỉ muốn thử cú pháp Wikiquote, bạn nên dùng CHỖ THỬ. Nếu bạn muốn thử nghiệm cách hoạt động của Wikiquote, như cách giữ cho bài ổn định và tăng dần chất lượng, xem thêm Wikiquote:Câu thường hỏi hay Wikiquote:Chào mừng người mới đến.

Nên nhớ là một thành viên quản lý có thể khóa địa chỉ của bạn bất kỳ lúc nào nếu những sửa đổi của bạn tiếp tục bị nhiều thành viên khác phản đối.

Bạn cũng có thể, và được khuyến khích mở tài khoản để đóng góp thuận tiện hơn và có thêm nhiều tính năng.