Bản mẫu:Nghịch thử

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Chào mừng bạn đến với bộ sưu tập danh ngôn Wikiquote!
Cảm ơn bạn đã thử sửa đổi tại Wikiquote. Thử nghiệm của bạn đã hoạt động, và nó đã bị hồi sửa hoặc xóa. Xin mời bạn dùng Chỗ thử cho các thử nghiệm của bạn tại Wikiquote. Mời bạn đọc Trang chào mừng để biết thêm về các cách đóng góp xây dựng bách khoa thư mở này.

Cách dùng[sửa]

Tiêu bản này có thể thay cho Tiêu bản:Hoan nghênh phá hoại, với lời văn nhẹ nhàng, mức độ cảnh báo thấp nhất.

Nên dành Tiêu bản:Hoan nghênh phá hoại cho mức độ cảnh báo cao hơn.

Nhớ dùng "thế:".

Ví dụ:

{{thế:nghịch thử}}

Hoặc, ghi cụ thể trên trang đã bị "nghịch thử":

{{thế:nghịch thử|Tên trang}}