Bước tới nội dung

Bản mẫu:Quy định và hướng dẫn Wikiquote

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote


Dùng  {{Quy định và hướng dẫn Wikiquote|state=collapsed}}  hoặc  {{Quy định và hướng dẫn Wikiquote|state=uncollapsed}}  để khởi tạo tiêu bản, lần lượt ở trạng thái đóng (giấu đi) hoặc mở (bung ra).
Dùng  {{Quy định và hướng dẫn Wikiquote|state=autocollapse}}  để chỉ đóng tiêu bản nếu có tiêu bản khác cùng loại xuất hiện ở trang đó.