Carl Linnaeus

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Linnaeus năm 1739

Carl Linnaeus (23 tháng 5 năm 1707 - 10 tháng 1 năm 1778) là nhà thực vật học, bác sĩ kiêm nhà động vật học người Thụy Điển, người đã đặt nền móng cho hệ thống danh pháp hiện đại. Ông được biết đến như là cha đẻ của hệ thống phân loại sinh vật hiện đại ngày nay.

Danh ngôn của Linnaeus[sửa]

 • 23/7/1735, Systema Naturae, tr. 3
  Finis Creationis telluris est gloria Dei ex opere Naturae per Hominem solum
  Sự sáng tạo trái đất là vinh quang Đức Chúa Trời, được con người chiêm ngưỡng qua các công tác tự nhiên.
 • 1736, Fundamenta Botanica
  Genera tot dicimus, quot similes constructae fructifications proserunt diversae Species naturales.
  Chúng ta nói rằng có bao nhiêu chi thì cũng có bấy nhiêu kết quả được hình thành tương tự nhau đối với các loài tự nhiên khác nhau.

Câu nói về Linnaeus[sửa]

 • 7/11/1816, Johann Wolfgang von Goethe, thư gửi Carl Friedrich Zelter
  Dieser Tage habe ich wieder Linné gelesen und bin über diesen außerordentlichen Mann erschrocken. Ich habe unendlich viel von ihm gelernt, nur nicht Botanik. Außer Shakespeare und Spinoza wüßte ich nicht, daß irgend ein Abgeschiedener eine solche Wirkung auf mich getan.
  Những ngày này, tôi đọc lại Linné và khá sốc trước con người phi thường này. Không chỉ thực vật học, tôi học được vô vàn từ ông. Trừ ShakespeareSpinoza, tôi không biết ai trong số những người đã khuất mà lại ảnh hưởng sâu sắc đến mình hơn thế.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]