Sách Đaniên

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Đaniên trong hang sư tử

Sách Đaniên (tiếng Hebrew: דניאל Sefer Daniyyel) là một sách văn thơ Ketuvim trong Kinh Thánh Do Thái, nhưng được xếp vào phần Đại tiên tri của Cựu Ước ngay sau Sách Êxêchiên. Sách ký thuật về cách Đaniên, một người Do Thái lưu đày dưới triều vua Nêbucátnêtsa (605-562TCN), đã bày tỏ đức tin nơi Thiên Chúa nên được tôn trọng, rồi sau đó bày tỏ ra nhiều khải tượng khác nhau. Sách có tầm ảnh hưởng sâu rộng, từ tác giả các Sách Phúc Âm cho đến phong trào Cải chánh, phong trào Thiên hy niên,... ngày nay.

Như toàn bộ Cựu Ước, sách được chép trên các cuộn giấy bằng chữ Hebrew cổ, đọc từ phải sang trái.

Kinh Thánh[sửa]

Trong lò lửa hực

(Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Cựu Ước 1925 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.)

 • הוּא גָּלֵא עַמִּיקָתָא, וּמְסַתְּרָתָא; יָדַע מָה בַחֲשׁוֹכָא, ונהירא וּנְהוֹרָא עִמֵּהּ שְׁרֵא.
  Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài. (Đaniên 2:22)
  • Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn; Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối Và ánh sáng ở với Ngài. (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Ngài mặc khải những việc sâu nhiệm và bí mật. Ngài biết rõ những gì ở trong cõi tối tăm, và Ngài hằng ở trong ánh sáng. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Chính Ngài bầy tỏ những điều sâu xa kín nhiệm, Ngài biết mọi sự xảy ra trong tối tăm, Vì Ngài là nguồn sáng. (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Ngài bày tỏ những điều huyền bí thẳm sâu; Ngài biết những điều ẩn nấp trong bóng tối và chung quanh Ngài toàn là ánh sáng. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Chính Người, Ðấng mạc khải những điều thẳm sâu bí ẩn, Ðấng biết có gì trong tối tăm. Và ánh sáng ở chung với Người. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Người mặc khải điều thẳm sâu và bí ẩn: Người biết những gì ở trong cõi tối tăm, và ánh sáng ở với Người. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 • וְלֵהּ יְהִב שָׁלְטָן, וִיקָר וּמַלְכוּ, וְכֹל עַמְמַיָּא אֻמַּיָּא וְלִשָּׁנַיָּא, לֵהּ יִפְלְחוּן; שָׁלְטָנֵהּ שָׁלְטָן עָלַם, דִּי-לָא יֶעְדֵּה, וּמַלְכוּתֵהּ, דִּי-לָא תִתְחַבַּל.
  Người đến ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. (Đaniên 7:14)
 • אֲדֹנָי שְׁמָעָה, אֲדֹנָי סְלָחָה, אֲדֹנָי הַקְשִׁיבָה וַעֲשֵׂה, אַל-תְּאַחַר: לְמַעַנְךָ אֱלֹהַי--כִּי-שִׁמְךָ נִקְרָא, עַל-עִירְךָ וְעַל-עַמֶּךָ.
  Hỡi Chúa! hãy dủ nghe; hỡi Chúa! hãy tha thứ; hỡi Chúa! hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi! vì cớ chính Ngài, xin chớ trì huỡn; vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng danh Ngài! (Đaniên 9:19)
 • וּמַרְשִׁיעֵי בְרִית, יַחֲנִיף בַּחֲלַקּוֹת; וְעַם יֹדְעֵי אֱלֹהָיו, יַחֲזִקוּ וְעָשׂוּ.
  Người dùng lời nịnh hót mà dỗ dành những kẻ làm sự dữ nghịch cùng giao ước; nhưng dân sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm. (Đaniên 11:32)
 • וְאַתָּה, לֵךְ לַקֵּץ; וְתָנוּחַ וְתַעֲמֹד לְגֹרָלְךָ, לְקֵץ הַיָּמִין.
  Còn ngươi, hãy đi, cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi; và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình. (Đaniên 12:13)

Danh ngôn liên quan[sửa]

Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin ghé tai và nghe. Xin mở mắt nhìn xem những nơi hoang vu vua chúng tôi, và thành đã được xưng bởi danh Ngài! Không phải cậy những sự công bình mình mà chúng tôi nài xin Ngài, nhưng cậy những sự thương xót cả thể của Ngài. (Đaniên 9:18)
 • The predictions of things to come relate to the state of the Church in all ages: and amongst the old Prophets, Daniel is most distinct in order of time, and easiest to be understood: and therefore in those things which relate to the last times, he must be made the key to the rest. - Isaac Newton[1]
  Dự đoán về những điều hầu đến liên quan tới tình trạng Hội thánh mọi thời đại: và trong số các nhà tiên tri thời xưa, Sách Đaniên là khác biệt nhất về thứ tự thời gian và dễ hiểu nhất: do đó, trong số ý kiến về thời kỳ sau rốt, sách phải được coi là nền tảng đối với những ý còn lại.
 • He saw the whole purpose of these revelations is not to satisfy man's curiosity about the future, but to be a testimony of the foreknowledge of God after they are all fulfilled in the last days. - John P. Pratt[2]
  Ông [Newton] thấy toàn bộ mục đích lời mặc khải không phải để thỏa mãn sự tò mò của con người về tương lai, mà là lời chứng tiên báo của Đức Chúa Trời sau khi tất cả đều được ứng nghiệm trong những ngày sau cuối.
 • In any case the book of Daniel was not written for insiders but was meant to help the masses understand. - John Joseph Collins, Daniel: With an Introduction to Apocalyptic Literature, 1984, tr. 38
  Dù sao đi nữa, sách Đaniên không phải viết cho người trong cuộc mà để giúp đại chúng hiểu được.
 • A small 12-chapter document lost in the folds of the ancient Bible and the only actual remains of the ancient prophet, the book of Daniel contains a universal message that transcends denominations and cultures. The book of Daniel concerns all of us. - Jacques Doukhan, Secrets of Daniel: Wisdom and Dreams of a Jewish Prince in Exile, 2000, tr. 11
  Chỉ là cuộn sách nhỏ 12 chương giữa Kinh Thánh cổ xưa và những phần còn lại của vị tiên tri, sách Đaniên chứa đựng sứ điệp phổ quát bao trùm hệ phái và văn hóa. Sách Đaniên dành cho tất cả chúng ta.
 • Many scholars, however, would think of Daniel as the first great Jewish apocalytic writing. - Raymond Hammer, The Book of Daniel, 1976, tr. 2
  Nhưng nhiều học giả sẽ coi sách Đaniên là trước tác mạc khải Do Thái giáo lớn đầu tiên.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: