Tình cảm gia đình!

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tình cảm gia đình![sửa]

          Cây khô chưa dễ mọc chồi,
         Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta;
          Non xanh bao tuổi mà già
         Bởi vì sướng tuyết hóa ra bạc đàu