Bước tới nội dung

Thư gửi tín hữu Philip

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, (Philip 2:14)

Thư gửi tín hữu Philíp (tiếng Hy Lạp cổ: Προς Φιλιππησιους) hay gọi đơn giản Philip là sách thứ 11 trong Kinh Thánh Tân Ước. Theo truyền thống tác giả là sứ đồ Phaolô, còn Timôthê được nêu tên là đồng tác giả hoặc người đồng gửi. Người nhận là Hội thánh Cơ Đốc tại Philip, đây là nơi mà theo Công vụ các sứ đồ, Phaolô và Sila bị buộc tội "làm rối loạn thành". Các học giả đồng thuận chung rằng thư tín là tổng hợp nhiều đoạn thư do Phaolô đã viết, có thể từ năm 52–55 tại Ephêsô hoặc năm 57–59 tại Caesarea, và có khả năng nhất là khoảng năm 62 tại Roma.

Nguyên tác chép bằng chữ Hy Lạp Koine.

Kinh Thánh

[sửa]

Các câu trích dẫn lấy từ bản văn Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 (Wikisource) trừ khi có ghi chú khác.

 • Καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει,
  Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, (Philip 1:9)
 • Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
  Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, (Philip 2:5)
 • ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
  Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, (Philip 3:20)
 • πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ.
  Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. (Philip 4:13)
  • Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 -RVV11)
  • Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. (Bản Dịch 2011 -BD2011)
  • Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi. (Bản Dịch Mới -NVB)
  • Tôi đối phó được với mọi hoàn cảnh là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu thêm sức cho tôi. (Bản Phổ Thông -BPT)
  • Tôi đủ sức làm mọi việc nhờ năng lực Chúa cho. (Bản Diễn Ý -BDY)
  • Tôi có sức chịu mọi sự, trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi. (Bản dịch của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn)
  • Với Ðấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. (Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Danh ngôn liên quan

[sửa]
Tàn tích thành Philip
 • To-day, in silent meadows, quiet cattle browse among the ruins which mark the site of what was once the flourishing Roman colony of Philippi, the home of the most attractive church of the apostolic age. But the name and fame and spiritual influence of that church will never pass. To myriads of men and women in every age and nation the letter written in a dungeon at Rome, and carried along the Egnatian Way by an obscure Christian messenger, has been a light divine and a cheerful guide along the most rugged paths of life[1]
  Ngày nay, trong cái tĩnh lặng của những đồng cỏ, với những con bò lặng lẽ rong chơi giữa di tích hoang tàn đánh dấu địa danh mà có lần là một thuộc địa trù phú của La Mã tại Philíp, quê hương một hội thánh đáng yêu nhất trong thời các Sứ Đồ. Nhưng tên, danh tiếng và ảnh hưởng thuộc linh của hội thánh đó không bao giờ nhạt phai. Đối với vô số người, thuộc mọi lứa tuổi thuộc mọi quốc gia, bức thư được viết trong lúc Phaolô bị quản thúc tại gia tại Roma, được mang qua những con đường lát đá cổ xưa bởi một sứ giả Cơ Đốc không mấy danh tiếng, đã mang lại ánh sáng thần hựu và sự hướng dẫn vui mừng bên những chặng đường khó khăn nhất trong cuộc sống
 • Above all, Paul's letter leads us to worship Jesus Christ as we contemplate his suffering on the cross, his exaltation as Lord, and his ultimate victory over all earthly powers. - G. Walter Hansen, The Letter to the Philippians, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2009, tr. 1
  Trên hết, thư của Phaolô dẫn chúng ta đến việc thờ phượng Chúa Giêsu Christ khi thấy Ngài chịu khổ hình trên thập tự giá, Ngài được tôn cao là Chúa và cuối cùng chiến thắng mọi quyền lực thế gian.
 • It is the spontaneous utterance of Christian love and gratitude, called forth by a recent token which the Philippians had given of their loyal affection. - Joseph Barber Lightfoot, Saint Paul's Epistle to the Philippians: A Revised Text with Introduction, Notes, and Dissertations, Macmillan and Company, 1869, tr. 65
  Lá thư là lời phát biểu tự phát về tình yêu và lòng biết ơn của Cơ Đốc nhân, gợi ra tình cảm trung thành của tín hữu thành Philip.
 • St Paul's letter to Philippi sparkles with joy - the sort of lifegiving, heart-refreshing joy that is tangibly transforming in its effect on the mundane realities of everyday existence. - Markus Bockmuehl, The Epistle to the Philippians, A&C Black, 2006, tr. [1].
  Thư của sứ đồ Phaolô gửi cho tín hữu Philip lấp lánh sự vui mừng - loại niềm vui mang lại sức sống, sảng khoái cho tấm lòng đang biến đổi rõ rệt trong ảnh hưởng đến thực tại trần tục của cuộc sống thường ngày.
 • It is no wonder that, in these circumstances, the Epistle bears marks of having been written by the Apostle with a special flow of tenderness and of affection. - Robert Rainy, The Epistle to the Philippians, Hodder and Stoughton, 1893, tr. 6
  Không nghi ngờ gì nữa khi trong những trường hợp ấy, thư tín mang dấu ấn của sứ đồ viết ra với dòng cảm xúc dịu dàng và trìu mến đặc biệt.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. ^ “Easton's Bible Dictionary: Philippians, Epistle to”. Christian Classics Ethereal Library. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Liên kết ngoài

[sửa]
Wikipedia
Wikipedia