Bản mẫu:Trang Chính 2

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chào mừng bạn đến Wikiquote
Bộ sưu tập danh ngôn mở mà ai cũng có thể sửa đổi – Hiện có 434 bài viết.

Hôm nay Thứ ba, ngày 03 tháng 10, 2023, 09:55 (UTC)

Wikiquote là một dự án sưu tầm các trích dẫn, câu ca dao, tục ngữ từ những nhân vật nổi tiếng và những tác phẩm nghệ thuật trong mọi ngôn ngữ. Hiện tại chúng ta mới chỉ có 434 bài viết tại Wikiquote tiếng Việt thôi. Hãy đến trang hướng dẫn hay viết nháp tại chỗ thử để biết bạn có thể làm được những gì nhằm phát triển Wikiquote.
Trích dẫn trong tháng
Cơ hội chỉ đến với những tư tưởng có chuẩn bị.
~ Louis Pasteur ~
Wikiquote bằng ngôn ngữ khác
Dự án khác
Wikiquote trực thuộc Wikimedia Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận cũng đồng thời điều hành nhiều dự án khác: