Thảo luận Thành viên:Vuonghongtien

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hoan nghênh[sửa]Chào mừng bạn đến với Wikiquote tiếng Việt!

Wikiquote là một bộ sưu tập danh ngôn mở, nơi mọi người có thể tự do sửa đổi. Hiện tại, Wikiquote tiếng Việt đã có 71 bài viết, trong đó là một số lượng lớn những đóng góp giá trị của nhiều thành viên, mà mọi người đều bắt đầu như bạn. Bạn đã khởi đầu rất tốt, và mong rằng bạn cũng sẽ có những đóng góp giá trị cho bộ sưu tập danh ngôn của chúng ta!


Gtk-dialog-info.svg Những việc bạn có thể làm ngay:

Gtk-ok.svg Tự giới thiệu về bản thân tại Trang thành viên,

Gtk-ok.svg Xem qua các chỉ dẫn có ích:

Quy định và hướng dẫn, Các câu thường hỏi, Cách viết bài mới, Cách soạn thảo bài, Cách trình bày bài, Sách hướng dẫn,

Gtk-ok.svg Thử tạo một bài viết tại Chỗ thử!

Gtk-ok.svg Tìm kiếm bài viết mà bạn cần,

Gtk-ok.svg Đề nghị sự giúp đỡ của mọi người.


Cuối cùng, mong bạn thử, đọc, hỏi rồi viết. Cảm ơn bạn và chúc bạn thành công!


Welcome to the Vietnamese Wikiquote, and thank you for registering! If you do not speak Vietnamese, feel free to use our guestbook for non-Vietnamese speakers.Thành viên:Farewell/signature.css 22:26, ngày 4 tháng 07 năm 2020.

Talkback[sửa]

Bạn có tin nhắn mới
Xin chào, Vuonghongtien. Bạn có tin nhắn mới tại Thảo luận:Hồ Chí Minh.
Tin nhắn được ghi vào 04:12, ngày 19 tháng 8 năm 2010 (UTC). Bạn có thể xóa thông báo này bằng cách xóa bỏ bản mẫu {{Hồi âm}} hoặc {{ha}}.

farewell…u.t.c 04:12, ngày 19 tháng 8 năm 2010 (UTC)