Bước tới nội dung

Trang ngắn nhất

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (sử) ‎Danh ngôn Do thái ‎[19 byte]
 2. (sử) ‎Danh ngôn Ấn độ ‎[33 byte]
 3. (sử) ‎Kylian Mbappé ‎[53 byte]
 4. (sử) ‎Danh ngôn La mã ‎[67 byte]
 5. (sử) ‎Danh ngôn Nga ‎[79 byte]
 6. (sử) ‎Tục ngữ về quan hệ ứng xử ‎[82 byte]
 7. (sử) ‎Danh ngôn Hy lạp ‎[89 byte]
 8. (sử) ‎Ngạn ngữ Anh ‎[108 byte]
 9. (sử) ‎Danh ngôn thói đời ‎[127 byte]
 10. (sử) ‎Nghề nghiệp ‎[133 byte]
 11. (sử) ‎Danh ngôn Tasse ‎[160 byte]
 12. (sử) ‎Danh ngôn Đức ‎[169 byte]
 13. (sử) ‎Tục ngữ theo quốc gia ‎[193 byte]
 14. (sử) ‎Danh ngôn Trung Quốc ‎[213 byte]
 15. (sử) ‎Nguyễn Bá Học ‎[225 byte]
 16. (sử) ‎Danh ngôn Mỹ ‎[231 byte]
 17. (sử) ‎Augustine thành Hippo ‎[246 byte]
 18. (sử) ‎Robert Frost ‎[254 byte]
 19. (sử) ‎Tưởng tượng ‎[261 byte]
 20. (sử) ‎Zlatan Ibrahimović ‎[272 byte]
 21. (sử) ‎Chú bọt biển tinh nghịch ‎[273 byte]
 22. (sử) ‎Trung thực ‎[281 byte]
 23. (sử) ‎Danh ngôn Pháp ‎[306 byte]
 24. (sử) ‎Đối chữ ‎[331 byte]
 25. (sử) ‎Shannon Hoon ‎[332 byte]
 26. (sử) ‎Lord Chesterfield ‎[340 byte]
 27. (sử) ‎Khalil Gibran ‎[375 byte]
 28. (sử) ‎Joseph Joubert ‎[376 byte]
 29. (sử) ‎Kiên nhẫn ‎[388 byte]
 30. (sử) ‎Hoa (thực vật) ‎[388 byte]
 31. (sử) ‎Cơ hội ‎[401 byte]
 32. (sử) ‎Tục ngữ Angola ‎[411 byte]
 33. (sử) ‎Tục ngữ Nigeria ‎[443 byte]
 34. (sử) ‎Nguyên Thái Định Đế ‎[467 byte]
 35. (sử) ‎Ảo tưởng ‎[469 byte]
 36. (sử) ‎Kỷ niệm ‎[475 byte]
 37. (sử) ‎Thanh Tịnh ‎[479 byte]
 38. (sử) ‎Nguyễn Duy Cần ‎[485 byte]
 39. (sử) ‎Đối thất ngôn tứ tuyệt ‎[497 byte]
 40. (sử) ‎Tục ngữ Mozambique ‎[498 byte]
 41. (sử) ‎Nick Jonas ‎[511 byte]
 42. (sử) ‎Tục ngữ Zimbabwe ‎[516 byte]
 43. (sử) ‎Louis Pasteur ‎[528 byte]
 44. (sử) ‎Ralph Hodgson ‎[537 byte]
 45. (sử) ‎Faustina Kowalska ‎[540 byte]
 46. (sử) ‎Tú Mỡ ‎[540 byte]
 47. (sử) ‎Tiền ‎[557 byte]
 48. (sử) ‎Tục ngữ Uganda ‎[565 byte]
 49. (sử) ‎Tục ngữ Botswana ‎[569 byte]
 50. (sử) ‎Tục ngữ Ethiopia ‎[570 byte]

Xem (50 trước | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).