Trang ngắn nhất

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (sử) ‎Danh ngôn Do thái ‎[59 byte]
 2. (sử) ‎Danh ngôn Ấn độ ‎[73 byte]
 3. (sử) ‎Tục ngữ về quan hệ ứng xử ‎[82 byte]
 4. (sử) ‎Tuc ngu ve hoc tap ‎[86 byte]
 5. (sử) ‎Nguyễn Văn Man ‎[92 byte]
 6. (sử) ‎Tục ngữ Hán vtiệt ‎[102 byte]
 7. (sử) ‎Danh ngôn Nga ‎[107 byte]
 8. (sử) ‎Danh ngôn La mã ‎[108 byte]
 9. (sử) ‎Ngạn ngữ Anh ‎[108 byte]
 10. (sử) ‎Unkown ‎[126 byte]
 11. (sử) ‎Danh ngôn Hy lạp ‎[129 byte]
 12. (sử) ‎Nghề nghiệp ‎[133 byte]
 13. (sử) ‎Ngạn ngữ Nga ‎[135 byte]
 14. (sử) ‎Nguyễn Bá Học ‎[153 byte]
 15. (sử) ‎Danh ngôn thói đời ‎[167 byte]
 16. (sử) ‎Danh ngôn Tasse ‎[190 byte]
 17. (sử) ‎Tục ngữ theo quốc gia ‎[193 byte]
 18. (sử) ‎Danh ngôn Đức ‎[209 byte]
 19. (sử) ‎Bishop ‎[219 byte]
 20. (sử) ‎Augustine thành Hippo ‎[246 byte]
 21. (sử) ‎Danh ngôn Trung quốc ‎[248 byte]
 22. (sử) ‎Danh ngôn Anh quốc ‎[252 byte]
 23. (sử) ‎Robert Frost ‎[254 byte]
 24. (sử) ‎Tưởng tượng ‎[261 byte]
 25. (sử) ‎Tình cảm gia đình! ‎[262 byte]
 26. (sử) ‎Danh ngôn Mỹ ‎[272 byte]
 27. (sử) ‎Trung thực ‎[281 byte]
 28. (sử) ‎Đáng kinh ngạc ‎[292 byte]
 29. (sử) ‎Đối chữ ‎[331 byte]
 30. (sử) ‎Danh ngôn gia đình ‎[343 byte]
 31. (sử) ‎Danh ngôn Pháp ‎[349 byte]
 32. (sử) ‎Danh ngôn Việt nam ‎[351 byte]
 33. (sử) ‎Khalil Gibran ‎[375 byte]
 34. (sử) ‎Joseph Joubert ‎[376 byte]
 35. (sử) ‎Lord Chesterfield ‎[379 byte]
 36. (sử) ‎Kiên nhẫn ‎[388 byte]
 37. (sử) ‎Hoa (thực vật) ‎[388 byte]
 38. (sử) ‎Cơ hội ‎[401 byte]
 39. (sử) ‎Danh ngôn học hành ‎[401 byte]
 40. (sử) ‎Danh ngôn theo quốc gia ‎[405 byte]
 41. (sử) ‎Tính nết ‎[436 byte]
 42. (sử) ‎Ảo tưởng ‎[469 byte]
 43. (sử) ‎Kỷ niệm ‎[475 byte]
 44. (sử) ‎Thanh Tịnh ‎[479 byte]
 45. (sử) ‎Nguyễn Duy Cần ‎[485 byte]
 46. (sử) ‎Đối thất ngôn tứ tuyệt ‎[497 byte]
 47. (sử) ‎Nick Jonas ‎[511 byte]
 48. (sử) ‎Danh ngôn Mạnh Tử ‎[534 byte]
 49. (sử) ‎Danh ngôn ý chí ‎[548 byte]
 50. (sử) ‎Hành động ‎[550 byte]

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).