Trang được sửa đổi nhiều lần nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 18:46, ngày 7 tháng 4 năm 2020. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Tục ngữ Việt Nam‏‎ (3.546 phiên bản)
 2. Câu đối có giai thoại sự tích và thơ đối đáp Việt Nam‏‎ (3.364 phiên bản)
 3. Thành ngữ Việt Nam‏‎ (2.046 phiên bản)
 4. Câu đối sử dụng chung trong các trường hợp cụ thể cố định‏‎ (982 phiên bản)
 5. Ca dao Việt Nam‏‎ (802 phiên bản)
 6. Ca dao Việt Nam về tình yêu quê hương, đất nước, con người‏‎ (725 phiên bản)
 7. Ca dao Việt Nam về tình cảm gia đình‏‎ (624 phiên bản)
 8. Ca dao Việt Nam châm biếm, hài hước‏‎ (559 phiên bản)
 9. Tục ngữ Hán Việt‏‎ (554 phiên bản)
 10. Tục ngữ Việt Nam về thiên nhiên và lao động sản xuất‏‎ (539 phiên bản)
 11. Ca dao Việt Nam về chủ đề than thân‏‎ (487 phiên bản)
 12. Danh ngôn Hán Việt‏‎ (209 phiên bản)
 13. Tục ngữ (song ngữ Việt Anh theo chủ đề)‏‎ (179 phiên bản)
 14. Tục ngữ tiếng Anh‏‎ (165 phiên bản)
 15. Hồ Chí Minh‏‎ (145 phiên bản)
 16. Câu đố Việt Nam‏‎ (140 phiên bản)
 17. Câu đối không có danh tính và một số giai thoại đối đáp của người Trung Quốc‏‎ (139 phiên bản)
 18. Câu đối về các danh nhân đương đại‏‎ (137 phiên bản)
 19. Khổng Tử‏‎ (131 phiên bản)
 20. Trang Chính‏‎ (124 phiên bản)
 21. Tình yêu‏‎ (112 phiên bản)
 22. Albert Einstein‏‎ (100 phiên bản)
 23. Lão Tử‏‎ (98 phiên bản)
 24. Câu đối của các sĩ phu yêu nước nửa cuối thế kỷ XIX‏‎ (84 phiên bản)
 25. Tục ngữ Việt Nam về tình cảm gia đình‏‎ (81 phiên bản)
 26. Đồng dao‏‎ (78 phiên bản)
 27. Ca dao Việt Nam về tình yêu‏‎ (75 phiên bản)
 28. Luận ngữ‏‎ (71 phiên bản)
 29. Ca dao Việt Nam về quan hệ xã hội‏‎ (71 phiên bản)
 30. Ca dao hát ru‏‎ (70 phiên bản)
 31. Ngạn ngữ‏‎ (70 phiên bản)
 32. Học tập‏‎ (69 phiên bản)
 33. Benjamin Franklin‏‎ (67 phiên bản)
 34. Tôn Vũ‏‎ (66 phiên bản)
 35. Tục ngữ Việt Nam về Con người và Xã hội‏‎ (65 phiên bản)
 36. Kinh Dịch‏‎ (64 phiên bản)
 37. Tiền‏‎ (63 phiên bản)
 38. Harry Potter và Hoàng tử lai‏‎ (62 phiên bản)
 39. Trung Dung‏‎ (57 phiên bản)
 40. Victor Hugo‏‎ (57 phiên bản)
 41. Frozen (phim 2013)‏‎ (56 phiên bản)
 42. Vladimir Ilyich Lenin‏‎ (55 phiên bản)
 43. Thành công‏‎ (53 phiên bản)
 44. Tục ngữ tiếng việt‏‎ (46 phiên bản)
 45. Titanic (phim 1997)‏‎ (45 phiên bản)
 46. Sherlock Holmes‏‎ (45 phiên bản)
 47. LGBT‏‎ (45 phiên bản)
 48. Đàn bà‏‎ (45 phiên bản)
 49. Voltaire‏‎ (44 phiên bản)
 50. Karl Marx‏‎ (44 phiên bản)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).