Trang có ít sửa đổi nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 19:55, ngày 22 tháng 2 năm 2020. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Cửa cuốn‏‎ (1 phiên bản)
 2. Cô đơn làm cho mình muốn bỏ cuộc đời.‏‎ (1 phiên bản)
 3. Danh ngôn Tôn tử‏‎ (1 phiên bản)
 4. Danh ngôn Mạnh Tử‏‎ (1 phiên bản)
 5. Dịch từ han việt‏‎ (1 phiên bản)
 6. Đáng kinh ngạc‏‎ (1 phiên bản)
 7. Danh ngôn Lão Tử‏‎ (1 phiên bản)
 8. Danh ngôn tiếng việt‏‎ (2 phiên bản)
 9. ĐỤ MÁ TỤI BÂY‏‎ (2 phiên bản)
 10. Danh ngôn Khổng Tử‏‎ (2 phiên bản)
 11. ''Đẩy thuyền cũng là dân,lật thuyền cũng là dân. -Nguyễn Trãi‏‎ (2 phiên bản)
 12. HOAN NGHÊNH CÁI LỒN‏‎ (2 phiên bản)
 13. Fafda‏‎ (2 phiên bản)
 14. Wiki ăn cứt‏‎ (2 phiên bản)
 15. Tục ngữ Việt Nam về Tình cảm, Đối đãi Xã hội‏‎ (2 phiên bản)
 16. Sixmuis‏‎ (2 phiên bản)
 17. Huỳnh Lê Mỹ Lờ‏‎ (2 phiên bản)
 18. Khổ Cứu‏‎ (2 phiên bản)
 19. Tục ngữ Việt Nam về thiên nhiên‏‎ (2 phiên bản)
 20. CÁI LỒN LŨ SÚC VẬT‏‎ (3 phiên bản)
 21. Cái gì khó thì bỏ qua ư ?Cần phải rèn luyện cho bản thân tính kiên nhẫn .‏‎ (3 phiên bản)
 22. Học hôm nay,sống cho ngày mai và nghĩ cho mai sau‏‎ (4 phiên bản)
 23. Khóm trúc tuôn rơi dòng lệ cũ // Con thuyên buộc chặt mối tình nhà // Sống qua năm tháng hồng trần // Ngẫm ra mới thấy muôn phần gian chuân ///‏‎ (4 phiên bản)
 24. Bố già‏‎ (4 phiên bản)
 25. Tục ngữ Việt nam‏‎ (4 phiên bản)
 26. Từ đồng nghĩa‏‎ (4 phiên bản)
 27. Nhất vo tinh‏‎ (4 phiên bản)
 28. Bobby Fischer‏‎ (4 phiên bản)
 29. Có Tiền Hai Chữ Tình Yêu‏‎ (4 phiên bản)
 30. Ca dao tục ngữ Bình định‏‎ (4 phiên bản)
 31. Ngạn ngữ Nga‏‎ (4 phiên bản)
 32. Ca dao tục ngữ‏‎ (4 phiên bản)
 33. Tôi không quan tâm tới kết quả ,tôi chỉ quan tâm tới quá trình‏‎ (5 phiên bản)
 34. Bài ca dao‏‎ (5 phiên bản)
 35. Cặc‏‎ (5 phiên bản)
 36. "Chính lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng cộng sản, là nguồn cảm hứng cho tôi" - Hồ Chí Minh‏‎ (5 phiên bản)
 37. Mikhail Tal‏‎ (5 phiên bản)
 38. Truyện ngắn‏‎ (5 phiên bản)
 39. Ai mà đi quá nhanh thì trên đường thẳng cũng bị vấp ngã‏‎ (5 phiên bản)
 40. Soul Surfer‏‎ (5 phiên bản)
 41. WQ:CONROI‏‎ (6 phiên bản)
 42. WQ:ROI‏‎ (6 phiên bản)
 43. WQ:DIEM‏‎ (6 phiên bản)
 44. Ca dao ve su kien tri‏‎ (6 phiên bản)
 45. WQ:DS‏‎ (6 phiên bản)
 46. WQ:TCDV‏‎ (6 phiên bản)
 47. Thanh xuân‏‎ (6 phiên bản)
 48. WQ:BQMQT‏‎ (6 phiên bản)
 49. Đạo của Steve‏‎ (6 phiên bản)
 50. WQ:BOQUA‏‎ (6 phiên bản)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).